In Artikler

Emotionel Intelligens – Status 2017!

Verden har hårdt brug for mere hjerte! – Og det haster…

Verden har brug for, at vi mennesker evner at se, forstå og interessere os for konsekvenserne af den påvirkning vores adfærd har i det brede perspektiv. Og at vi på den baggrund evner at foretage bevidste og positive valg OVER LINJEN samt implementere bæredygtige praksisser til gavn og glæde for både os selv, alle vores medmennesker og planeten. Vi skal evne at praktisere balance mellem nærvær og holistisk perspektiv, hvis vi skal kunne træffe sande bæredygtige, meningsfulde og formålsdrevne valg.

Der er derfor brug for meget mere emotionel sundhed og mere emotionel intelligens! – Og det haster…

Emotionel intelligens er et begreb vi har kendt til i mange år efterhånden. Daniel Goleman var med til at introducere begrebet for mig i bogen ”Emotional Intelligence” tilbage i 1995. Det er 22 år siden. Siden er der rigtig mange, der har taget fat i begrebet, forsket i det, skrevet bøger om det, lavet kurser og uddannelse i det osv.

Har det så betydet, at vi mennesker i løbet af den forgangne periode er blevet mere emotionelt intelligente? Hmmmm…

Jeg har efterhånden stiftet bekendtskab med en hel del mennesker, som enten har læst bøger/har viden om emnet, har været på kursus eller uddannelse i det eller som skulle formodes at besidde det i forhold til det, de arbejder med – uden at jeg dog oplever at de praktiserer emotionel intelligens i hverdagen.

Hvad er emotionel intelligens?

At være emotionelt intelligent indebærer at være emotionelt sund og i emotionel balance.

Emotionel intelligens består af to dele: Personlig (intrapersonel) intelligens og social (interpersonel) intelligens. Du kan ikke være socialt intelligent på et højere niveau end du er personligt intelligent (og husk at dette ikke har noget med IQ at gøre). Derfor, hvis du gerne vil øge din sociale intelligens, er du nødt til også at øge din personlige intelligens i samme takt. Ellers bliver det ikke ægte og autentisk og du er i emotionel ubalance.

Og du kan ikke være emotionelt intelligent på jobbet og uden også at være det privat eller omvendt. Enten er du det som menneske over for alle eller også er du det ikke.

En af færdighederne i forhold til at være emotionelt intelligent, er at være i stand til at elske sig selv og andre betingelsesløst, uanset hvordan vi selv og andrer agerer. Det er ægte emotionel sundhed på højt niveau.

En personlig historie

I mine tidlige teenage år købte jeg et postkort med et citat: ”Love me when you think I least deserve it, – that’s when I need it the most”.

På det tidspunkt i mit liv havde jeg nogle regelmæssige, meget heftige og højlydte diskussioner med min mor. Jeg funderede en del over, hvordan jeg kunne håndtere disse diskussioner på en anden måde, fordi vreden i diskussionerne var ekstremt udmattende.

Citatet ramte mig i hjertet og jeg reflekterede meget over det. Jeg legede med at vende det om: ”Love others when you think they least deserve it, – that’s when they need it the most”. Det føltes så sandt, dog ikke særlig let at praktisere, men jeg var bevidst om at øve mig.

Når jeg tænkte på citatet fik jeg straks kontakt til mit hjerte og det ændrede min tilgang til min mor. Jeg tog en beslutning om fremover at gøre mit bedste for ikke at møde nogen med vrede. Citatet har fulgt mig lige siden og jeg citerer det ofte. Det var mit første skridt i retning af mere emotionel sundhed.

Det vigtige citat – oversat til hverdagssprog

Det, der står i citatet bør praktiseres overfor alle mennesker – familie, venner, kolleger – både dem du holder af, dem du ikke bryder dig om og dem du ikke kender – hver dag – hele året rundt.

Hvis vi skal ”oversætte” citatet til noget, der kan bruges i vores hverdag både privat og professionelt bliver det:

”Giv andre mennesker ekstra kærlighed, accepter dem, hold af dem, støt dem, vis omsorg, rum dem, vis forståelse, hav tålmodighed, tilgiv dem, vær ikke-dømmende – når du synes de mindst fortjener det, fordi det er der, de har allermest brug for det”.

Det råd er til alle: Ledere, politikere, forældre, lærere, undervisere og mennesker generelt. Det gælder i alle relationer uanset om de er private eller professionelle.

Når vi selv eller mennesker vi møder, opfører sig dårligt overfor andre mennesker eller ikke lever op til  eventuelle forventninger – er det, man har allermindst brug for, skæld ud, vrede, had, udelukkelse, mobning, irettesættelse eller fordømmelse. Dårlig opførsel handler ofte om manglende personlige ressourcer. Det må dog aldrig blive en undskyldning for at opføre sig dårligt.

Lad ikke evt. vrede og irritation gå ud over andre mennesker. Din vrede og irritation har intet med dem at gøre – Din vrede og irritation kan du finde svar på i dig selv.

Hvordan bliver du mere emotionelt intelligent?

Her er fire vigtige punkter:

Det starter med dig selv! At træne din personlige (intrapersonelle) intelligens. ”Elsk dig selv, når du synes du mindst fortjener det, fordi der har du allermest brug for det”. Det lyder måske abstrakt for en del. Det er fordi, det ikke er noget vi adresserer hverken i opdragelse eller i skolen. Og her skal naturligvis skelnes imellem selvcentrering/egoisme og selvopdagelse/personlig udvikling. Det handler ikke om, hvad du kan få fra verden, men om hvad du kan bidrage med. Du kan ikke give andre kærlighed på et højere niveau end du giver kærlighed til dig selv. Det betyder, at hvis du f.eks. grundlæggende ikke kan lide dig selv, har du også svært ved at holde af andre. Og hvis du ikke selv har det godt, vil du ofte ubevidst sige og gøre ting, som skal sørge for at andre ikke har det bedre end dig.

Det kræver erkendelse (selverkendelse, selvindsigt) Hvor er du nu? Hvilket emotionelt sundhedsniveau befinder du dig på (de allerfleste befinder sig på middel niveau). Selverkendelse er vejen forbi ubevidst inkompetence.

Det kræver bevidsthed at stoppe sin automatiske reaktion. De fleste reagerer automatisk på det, de oplever i deres omgivelser – i stedet for bevidst at stoppe op (”mindful quarter second” – Tara Bennett-Goleman) og trykke på pauseknappen og hoppe ned i pauselommen (“Mellem påvirkning, stimulus og reaktion, har mennesket sin frihed til at vælge”– Victor Frankl) og bevidst vælge en positiv konstruktiv reaktion.

Det kræver øvelse, øvelse, øvelse. Du kan ikke være emotionelt intelligent blot i tankerne. Du skal være det med hele dig selv og det kræver øvelse. Du bliver ikke emotionelt intelligent af at læse en bog eller gå på et kursus.

Når du starter på din emotionelle sundhedsrejse og personligt har oplevet hvad det handler om, så er det ikke svært at foretage emotionelt intelligente valg og støtte andre i at blive emotionelt sunde. Du bliver rollemodel for emotionelt sundhed og EQ 😊 – Og verden har hårdt brug for det.

Tre øvelser du kan starte med

 • Vær bevidst om at smile oprigtigt til alle du møder – inkl. dem, du ikke bryder dig om.
 • Vær bevidst om at være venlig mod alle – inkl. dem, du ikke bryder dig om.
 • Giv positiv feedback og anerkendelse fem gange så ofte, som du giver negativ feedback og irettesættelse. Overfor alle – inkl. dem, du ikke bryder dig om.

Flere øvelser – til dig, der gerne vil træne lidt ekstra

 • Praktisér at kramme mindfuldt hver dag.
 • Praktisér at holde af og acceptere dig selv, især når du synes du mindst fortjener det.
 • Praktisér at holde af og acceptere andre, især når du synes de mindst fortjener det.
 • Skriv de forskellige følelser du har, i løbet af en normal uge, ned – føl dem og udforsk dem.
 • Øv dig i udtrykke dine følelser og håndtere dem uden at lægge bånd på dem. Del glæde, medfølelse, tristhed, frygt og vrede med andre – og hav samtidig situationsfornemmelse. Del af dig selv uden at give andre skylden for dine følelser. Følelser der ikke bliver udtrykt sætter sig som sygdom i kroppen, fordi kroppen altid husker det, du selv ønsker at glemme.
 • Vis hvem du er. Lad andre vide, hvem du virkelig er – og ikke den du ønsker at være eller den du ønsker at andre skal tro, du er.

VIGTIGT!

Det er en livslang læringsrejse. Det ikke noget du kan gå til eksamen og modtage diplom i.

Husk! Det handler ikke om at være perfekt til det. Det handler om at gøre dit bedste for at foretage bevidste konstruktive emotionelle valg og at sige undskyld, når det kniber. Vi er alle mennesker. Livet leves i bølger. Det går op og ned.

Det er SÅ vigtigt for verden, at du træner emotionel sundhed hver dag – og italesætter det, så ofte du kan. 😊

Lad os sammen hæve det emotionelle sundhedsniveau og blive mere emotionelt intelligente – til gavn og glæde for os selv, alle vores medmennesker og planeten.

God fornøjelse.
Bente Boe

PS: Du får også lige lidt spørgsmål, du kan reflektere over på din emotionelle udviklingsrejse

Jeg anbefaler, at du reflekterer over spørgsmålene et af gangen – og at du ved hvert spørgsmål deler det op, så du reflekterer over første del af spørgsmålet først (den del, der handler om dig selv).

Giv dig god tid til at føle, fornemme og udforske, hvad der dukker op undervejs i reflektionen.

 • Hvad tænker jeg om mig selv? Er det støttende eller hæmmende?
 • Hvad tænker jeg om andre? Er det støttende eller hæmmende?
 • Udforsk hvornår og hvordan du er god til det?
 • Udforsk hvornår og hvordan du ikke er så god til det?

Tænk over, hvad du vil gøre anderledes fremover – og øv dig bevidst – hver dag.

Her kommer spørgsmålene:

I hvor høj grad…

 • Holder jeg af mig selv – og af andre mennesker?
 • Elsker jeg mig selv – og andre mennesker betingelsesløst?
 • Accepterer jeg mig selv, som jeg er – og andre mennesker, som de er?
 • Tror jeg på mig selv – og andre mennesker?
 • Har jeg tillid til mig selv – og andre mennesker?
 • Holder jeg hvad jeg lover over for mig selv – og andre mennesker?
 • Er jeg loyal over for mig selv – og andre mennesker?
 • Er jeg god til at tilgive mig selv – og andre mennesker?
 • Respekterer og værdsætter jeg mig selv – og andre mennesker?
 • Er jeg ærlig og oprigtig overfor mig selv – og andre mennesker?
 • Stoler jeg på mig selv – og andre mennesker?
 • Viser jeg omsorg for mig selv – og andre mennesker?
 • Udviser jeg forståelse for mig selv – og andre mennesker?
 • Har jeg tålmodighed med mig selv – og andre mennesker?
 • Er jeg god til at være ikke-dømmende overfor mig selv – og andre mennesker?
 • Har jeg klare og realistiske forventninger til mig selv – og andre mennesker?
 • Er jeg god til at genkende, anerkende, forstå og håndtere mine egne følelser?
 • Er jeg god til at genkende, anerkende, forstå og støtte andre i at håndtere deres følelser?
 • Foretager jeg hyppige, konsistente, personbestemte og oprigtige indsættelser på andres emotionelle konti?
Recent Posts

Leave a Comment

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.

Blå Fisk - Røde fiskBlue Ocean Strategi