DE 4 NØGLER TIL
HOLISTISK KAPACITET & SUNDHED

De 4 nøgler til holistisk kapacitet og sundhed

– skaber maksimal trivsel for mennesker og virksomheder

De 4 nøgler til holistisk kapacitet og sundhed giver os et helt nyt perspektiv på, hvad der skal til for at skabe trivsel og engagement i det 21. århundrede.

De viser os hvordan vi opbygger den nødvendige vitalitet, styrke og modstandskraft – som er altafgørende for at kunne håndtere kompleksiteten i en globaliseret og travl verden, der konstant forandrer sig.

De viser os hvordan vi bliver mere holistisk intelligente og sunde – til gavn og glæde for os selv, vores medmennesker og vores planet.

Holistisk kapacitet og sundhed

Gem

En helt ny og unik indgangsvinkel til vertikal udvikling

Vi har på baggrund af vores egne mangeårige erfaringer og udviklingsarbejde kombineret med anerkendte teorier og nyeste forskning udviklet en unik metode til at afdække et menneskes eller en virksomheds eksisterende kapacitet, trivsel og sundhed. Metoden tager udgangspunkt i grundlæggende menneskelige behov på fire områder: Fysiologisk, mentalt, emotionelt og spirituelt. Behov, som vi mennesker skal have opfyldt for at være i balance og trives. Og som vi skal være bevidste om at få dækket og vedligeholde, så vi opnår en balanceret vitalitet, styrke og modstandskraft på de fire områder.

Den ”glemte” viden

Alle mennesker har på disse fire områder nogle grundlæggende behov, som i hverdagen er mindre påtrængende end de helt basale behov for mad, søvn osv. Hvis vi forsømmer at dække disse behov, bliver vi usunde og mister vitalitet og styrke. Disse fire områder er en del af alle mennesker; men det er som om, vi har glemt hvad det er og hvad det betyder for os.

Denne ”glemte” viden er nøglen til at hæve vores bevidsthedsniveau og blive i stand til at navigere i det 21. århundrede med lethed. Og fordi vi allerede kender disse fire områder og ved at de er en del af os alle, er det ret enkelt og overskueligt at forstå. Det gør det lettere at skabe ægte og varig transformation.

Modeller og vertikale udviklingskort

Vi har gjort det enkelt at få et overblik over konceptet ved at kombinere de fire områder med modellen ”OVER-UNDER linjen” (ABOVE-BELOW the line).

Krop-hoved-hjerte-sjæl i balance

”OVER linjen” er en virksomhed (kulturen) eller et menneske (personligheden) overvejende sund på alle fire områder og har adgang til holistisk kapacitet og sundhed.

”UNDER linjen” er en virksomhed (kulturen) eller et menneske (personligheden) mere eller mindre usund på alle fire områder og har ikke adgang til holistisk kapacitet og sundhed.

Se mere om OVER linjen eller UNDER linjen her >>

Nøglen til at opbygge mere vitalitet og styrke samt øge sundheden er at skabe balance “OVER linjen” på hver af de fire områder og imellem dem. Når det lykkes for os, får vi adgang til vores holistiske intelligens og alt hvad dette bringer med sig.

Vi har udviklet og designet nogle enkle og overskuelige vertikale udviklingskort, der kan afdække et menneskes eller en virksomheds eksisterende niveau af trivsel og sundhed og inspirere til, hvordan der opbygges maksimal kapacitet og trivsel.

Vi kalder værktøjerne:

The 4 Keys to Holistic Capacity & Health™

vertikale-udviklingskort

Holistisk kapacitet og sundhed – hvorfor er det vigtigt?

Vi ønsker, at mennesker og virksomheder skal kunne navigere ubesværet i det 21. århundredes stadigt stigende strøm af information, teknologisk udvikling, digital transformation, disruption og krav om agilitet og forbedret performance og effektivitet – derfor har vi brug for at vokse som mennesker – op på et højere bevidsthedsniveau. Vi har brug for at hacke den måde, vi tænker menneskelig udvikling på. Vi har brug for vertikal udvikling.

Se mere om vertikal udvikling her >>

Meget af den stress vi oplever i os selv og som vi ser hos dem omkring os (især hos ledere), handler ikke så meget om arbejdspres, men mere om at vi forsøger at skabe mening i nogle omgivelser, der er blevet for komplekse, turbulente, usikre og tvetydige til vores eksisterende vertikale udviklingsniveau (bevidsthedsniveau).

Se mere om vertikale udviklingsniveauer her >>

Holistisk Kapacitet og sundhed

Gem

Tager du ansvar for at vedligeholde og udvikle din holistiske sundhed?

Vores erfaring og observation er, at mange mennesker og virksomheder mangler vitalitet, styrke og sundhed som en general permanent tilstand. Det er ikke bæredygtigt – og hvis det står på i for lang tid, resulterer det i demotivation, apati, stress og udbrændthed. Desværre oplever vi allerede regelmæssigt, at dette er mere reglen end undtagelsen.

Vi har alle et personligt ansvar og et fælles ansvar for at hjælpe med til at vende denne udvikling og finde nye og bedre måder at håndtere livet og dagligdagen på – både jobmæssigt og privat.

holistiski kapacitet og sundhed

Gem

Top- og bundfoto: Pixabay
Alle modeller på siden og øvrige fotos: © Bente Boe 2014

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.