VERTIKAL UDVIKLING vs. HORISONTAL LÆRING

VERTIKAL UDVIKLING vs. HORISONTAL LÆRING

Vertikal udvikling er nøglen til at blive i stand til at navigere ubesværet i det 21. århundrede

Hvis du vil være i stand til at navigere i en verden med konstant forandring og høj kompleksitet har du brug for at udvikle både horisontale og vertikale kompetencer. Når omgivelserne ændrer sig, er det også nødvendigt at mennesker og virksomheder ændrer sig.

Og det er faktisk ikke muligt at ændre sig, uden vertikal udvikling. At tilføje flere horisontale kompetencer vil ikke skabe de nødvendige forandringer.

Det er derfor meget vigtigt at forstå helt præcist hvad de to begreber indeholder.

De horisontale kompetencer handler om faglige kompetencer og faglige indsigter og læring. Alt hvad der kræves fagligt for at kunne bestride jobbet. Al teori, information, alle modeller, alle værktøjer du får indsigt i til at håndtere processer, ting og mennesker omkring dig er horisontale, f.eks. også management kompetencer og kompetencer vedr. det ydre lederskab (ledelse og håndtering af andre mennesker)

De vertikale kompetencer handler udelukkende om personlige kompetencer. Om hvordan du sætter dine horisontale kompetencer i spil og fra hvilket vertikalt udviklingsniveau du gør det. Alt hvad du aktivt træner for at udvikle dig selv som menneske op på et højere niveau. Det handler udelukkende om de personlige kompetencer du opnår ved at transformere dig selv (det indre lederskab). Indsigten omkring det ligger på det horisontale niveau og transformationen sker på det vertikale niveau via handling og træning. Det betyder at indsigt om vertikal udvikling uden efterfølgende handling og transformation ikke vil løfte dig op på et højere niveau.

Du kan kun udvikle vertikale færdigheder gennem handling og træning.

Vi har brug for både vertikal udvikling og horisontal læring for at bestride jobbet som menneske optimalt (maksimal glæde, trivsel, sundhed) og gerne i en 50/50 balance for at det bliver ubesværet at mestre de horisontale kompetencer

Desværre er hele vores uddannelsessystem, fra børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse overvejende fokuseret på horisontal læring og meget lidt på vertikal udvikling.

Selv efteruddannelse i ledelse og lederskab er for det meste bare management forklædt som lederskab.

Vertikal udvikling

Vertikal udvikling

Top- og bundfoto: Pixabay
Tegninger: © Bente Boe

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.