Gå på opdagelse i dig selv…
…med ENNEAGRAMMET

Enneagrammet

– meget mere end blot en personlighedsmodel

Personlighedsmodellen Ennea­grammet er en enestående og kraftfuld model til udvikling af autentisk lederskab og følelsesmæssig intelligens. Enneagrammet er en guldgrube af indsigt og viden om personlighedsmønstre og det fungerer også som et procesværktøj i en udviklingsproces.

Opnå dybdegående selvindsigt og medmenneskelig indsigt med Enneagrammet

Enneagrammet er et værktøj med adskillige tusinde år på bagen – og som understøtter både Freuds psykodynamiske strukturer og Jungs psykiske relationsteorier. Enneagrammet har endvidere – til forskel fra andre personlighedsværktøjer – et ordforråd for adfærd på forskellige udviklingsniveauer. Dette betyder at du, udover at afdække dit dominerende personlighedsmønster, samtidig får indsigt i, hvilket udviklingsniveau du befinder dig på samt indblik i din personlige vertikale udviklingsvej.

Enneagrammet beskriver 9 forskellige personlighedsmønstre

Selvom vi for nemhedens skyld kalder dem typer, så er der i Enneagrammet tale om personlighedsmønstre. Det betyder, at du ikke bliver puttet ned i en “type”, men får muligheden for at udforske dit eksisterende vanemæssige personlighedsmønster og gøre dig fri af uhensigtsmæssige mønstre.

Ud fra de 9 personlighedsmønstre arbejdes der med 729 dokumenterede, forskellige varianter af menneskelige mønstre – det mest omfattende noget værktøj kan præstere. Selvom det er komplekst på grund af mangfoldigheden, er det dog samtidig forholdsvis enkelt at arbejde med.

Din selvindsigt og medmenneskelige indsigt vokser proportionalt med den viden du modtager/indsamler om Enneagrammet. Enneagrammet kan desuden fortælle dig hvad din helt fundamentale grundlæggende motivation i livet er. Denne motivation ændrer sig ikke ad åre, men forbliver den samme hele livet.

Se mere om udvikling af virksomhed og medarbejdere – med Enneagrammet >>

Enneagrammet og instinktive varianter

Gå på opdagelse i de 9 Enneagram personlighedstyper

For at give dig en overordnet fornemmelse af de 9 Enneagramtyper, kan du læse kort om typerne i basisopdelingen KROP-HJERTE-HOVED nedenfor. Hvis du vil udforske typerne mere i dybden, anbefaler vi at du downloader Enneagram App’en “Know Your Type” >>

Vi er medlem af det globale netværk på TheEnneagramInBusiness.com og her kan du læse meget mere om Enneagrammet >>

Enneagram basisopdeling KROP-HJERTE-HOVED

Kropscentret (krop og instinkter) – Typerne 8 – 9 – 1

Disse 3 typer reagerer intuitivt og instinktivt på det, de oplever og deres reaktioner tager udgangspunkt i det, de fornemmer og mærker i deres krop (mavefornemmelse). De er her og nu mennesker, der har en intuitiv fornemmelse for, hvad der er rigtigt at gøre i en given situation – uden at de kan forklare hvorfor.

Hjertecentret (følelser og intuition) – Typerne 2 – 3 – 4

Disse 3 typer oplever verden gennem deres følelser og er optaget af deres relation til andre mennesker og det, de udretter. De søger accept og anerkendelse og er overvejende orienteret mod fortiden, fordi deres selvbillede er bygget omkring erindringer og fortolkninger af det skete. Denne fortidsorientering kommer tydeligt til udtryk i deres kommunikation.

Hovedcentret (tanker og indsigter) – Type 5 – 6 – 7

Disse 3 typer er overvejende orienteret mod fremtiden og opererer i verden via deres mentale evner. De er rationelle, analyserer, planlægger og forestiller sig fremtidige begivenheder. De oplever, at de kan tænke sig til det meste – inklusive følelser. De har konstant en masse tanker og har udfordringer med at få deres bevidsthed til at falde til ro.

Hvad med Enneagram test?

Vi bliver tit spurgt om der ikke er en Enneagramtest, man kan gennemføre. Det er som udgangspunkt ikke det første vi anbefaler, da det at finde sig selv er en udviklingsrejse, der kræver at vi kigger indad og mærker efter i os selv.

Udfordringerne med en test er blandt andet, at vi stoler for meget på resultatet og dermed ikke bruger tid nok på at gå på opdagelse i og udforske de øvrige typer.

En anden udfordring er, at de spørgsmål, der stilles i en test ofte kun er formuleret ud fra et middel udviklingsniveau og at der i flere af dem skal vælges mellem to udsagn eller spørgsmål, hvor nogle af dem kan være irrelevante.

En test giver som udgangspunkt kun et øjebliksbillede af den aktuelle adfærd vi har lige nu og siger ikke noget om udviklings- og sundhedsniveau. Og det er jo langt mere interessant.

100%

Gem

Gem

Top- og bundfoto: Pixabay
Alle modeltegninger på siden: © Bente Boe 2014
Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.