OVER ELLER UNDER LINJEN?

Over eller Under Linjen

– hvilken frekvens sender du på?

Vi har alle er personligt ansvar for, hvad vi viderebringer i verden. Det vi kommunikerer, den adfærd vi har, de tanker vi tænker, det vi tror på osv.

Du kan enten skabe positiv eller negativ resonans. Det er DIT valg! Det er noget du selv beslutter enten ubevidst eller bevidst.

Adfærd og kommunikation UNDER LINJEN skaber negativ resonans (dissonans), som gør dig selv og dine medmennesker syge og stressede. Tag et bevidst valg om at skabe positiv resonans med adfærd og kommunikation OVER LINJEN.

Test dig selv. Tjek om du befinder dig overvejende OVER LINJEN eller UNDER LINJEN

Klik på bjælkerne nedenfor ↓

Over eller Under linjen

Gem

OVER LINJEN - POSITIV FREKVENS

Adfærd “OVER LINJEN” – Positiv frekvens

Tager personligt ansvar, motiverende, inspirerende, aktiv, positiv, kreativ, omsorgsfuld, konstruktiv, proaktiv, optimistisk, ikke-dømmende, åben, fri, støttende, tilfreds, rummelig, respektfuld, ydmyg, taknemmelig, påskønnende, samvittighedsfuld, etisk, lyttende, interesseret, nysgerrig, opmærksom, forandringsparat, tillidsfuld, nærværende, empatisk, tålmodig, troværdig, autentisk, tilgivende, venlig, smilende, høflig, glad, forklarende, objektiv, fleksibel, tænker vind-vind, i stand til at indrømme fejltagelser og sige undskyld, holder sine løfter, loyal, rollemodel for positiv adfærd.

OVER LINJEN er vi grundglade.

UNDER LINJEN - NEGATIV FREKVENS

Adfærd “UNDER LINJEN” – Negativ frekvens

Bebrejder og skyder skylden på andre, går i forsvarsposition, forsvarer sig, benægtende, afvisende, fornægtende, retfærdiggør, demotiverende, irriterende, passiv, negativ, destruktiv, reaktiv, stolt, illoyal, pessimistisk, dømmende, kritisk, mobber andre (ofte psykisk), manipulerer, brokker sig/beklager sig/har ondt af sig selv (offer), barnlig, vred, sur, utilfreds, ufleksibel, utaknemmelig, misundelig, hævngerrig, utroværdig, grådig, tvetydig, tager alt personligt, modstander af forandringer, indsmigrende, fedterøv, bærer nag, projicerer egne svagheder over på andre, fysisk og psykisk voldelig, konkurrerende, kommer med dårlige undskyldninger, opblæst, arrogant, lyver, bedrager, tænker vind-tab, tab-vind, tab-tab, rollemodel for negativ adfærd.

UNDER LINJEN er vi grundsure.

90/10 princippet

Vi har ikke kontrol over, hvad der sker omkring os, men vi har kontrol over og beslutter selv hvordan vil reagerer på det, der sker omkring os. Filmen viser tydeligt konsekvenserne af, hvordan vi vælger at reagere. Vores reaktion kan kun vi selv tage ansvar for. Det kan aldrig blive andres skyld, hvordan vi ubevidst eller bevidst vælger at reagere.

Du er rollemodel uanset om du vælger en positiv eller en negativ reaktion.

Og negative reaktioner har aldrig et positivt outcome!

Lederskab over eller under linjen

Gem

Top- og bundfoto: Pixabay
Modeltegning: © Bente Boe 2014

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.