VORES DNA

VORES DNA  |  HVORFOR – HVORDAN – HVAD

Velkommen til vores univers – dyk ned i vores DNA

Optimale relationer og resultatskabende samarbejde tager udgangspunkt i at man kender hinanden godt. Det er derfor vigtigt for os, at du/I forinden vi indgår et samarbejde, får et indtryk af hvem vi er, hvad vi laver, hvordan vi gør det og hvorfor vi gør det.

Hovedformålet og intentionen med at hvad vi beskæftiger os med, er at inspirere til bæredygtig adfærd og trivsel for mennesker og planet via vertikal udvikling

HVORFOR

For at opnå global trivsel og sikre menneskelig overlevelse har vores planet “Jorden” brug for at trives og være sund – i økologisk balance.

For at genskabe dette har vi mennesker brug for et helt nyt mindset¹ og holistisk intelligens, som gør os i stand til at leve sammen i harmoni og fred med hinanden og “Jorden” (natur, dyreliv og ressourcer på vores planet).

En sund planet skabes af holistisk sunde² mennesker med sunde celler…

Det betyder, at det er nødvendigt at vi helbreder os selv, før vi kan helbrede planeten. Sagt på en anden måde. Det er nødvendigt at vi skaber bæredygtighed i os selv, før vi kan skabe ægte bæredygtighed for vores medmennesker og planeten.

Og det er alles ansvar – både mennesker og virksomheder.

Derfor er der brug for helt nye måder at tænke på, hvis vi skal løse de udfordringer verden står overfor. Vi kan ikke løse vores udfordringer med de tanker, som har skabt dem! Det er nødvendigt at transformere vores mindset¹ og på den måde skabe et nyt fundament og udgangspunkt.

¹) Vores definition af mindset = Summen af et menneskes overbevisninger, værdier, holdninger, antagelser, livssyn, verdenssyn, menneskesyn og selvværd.
²) Fysiologisk sunde, mentalt sunde, emotionelt sunde og spirituelt sunde.

DNA - save the planet

Vores Vision

Vi ser en verden for os:

 • Hvor mennesker og planet trives i balance med hinanden. Det vil sige lever i fred og bæredygtigt med sig selv, sine medmennesker og naturen (planter, dyr og ressourcer) på et højere bevidsthedsniveau.
 • Hvor gode relationer og fælleskabet dyrkes og prioriteres. Alle tænker VI i stedet for JEG.  Alle  hjælper hinanden og tænker som udgangspunkt på, hvad de kan levere, bidrage og dele med til verden – i stedet for at være optaget af, hvad de kan få fra deres omgivelser og verden.
 • Hvor der er lige muligheder for alle – og frihed til at realisere sin passion og personlige formål. Og hvor man naturligvis selv bidrager til at gøre det muligt.
 • Hvor alle mennesker tager et personligt ansvar for deres eget liv og tager ejerskab på deres udfordringer. En verden med frihed under ansvar.
 • Hvor mennesker er på et højt vertikalt udviklingsniveau og med høj holistisk intelligens og -perspektiv.

DNA - vores vision

Derfor er vi optaget af:

 • hvordan man rent faktisk hæver det vertikale udviklingsniveau (menneskelig kapacitet- og sundhed) omkring os.
 • Hvordan man inspirerer mennesker til at se, forstå og interessere for konsekvenserne af/den påvirkning deres adfærd har i det store perspektiv.
 • hvordan man inspirerer mennesker til at foretage bevidste positive valg og implementere praksisser til gavn og glæde for dem selv, deres medmennesker, samfundet og planeten.
 • hvordan man skaber balance mellem nærvær og holistisk perspektiv.
 • hvordan man inspirerer mennesker til at finde frem til og vælge at følge deres livs passion og formål.
 • hvordan man inspirerer til ægte bæredygtig udvikling og holistisk intelligens.
 • hvordan man inspirerer til passion og handlekraft
 • hvorfor det er så svært at ændre vaner og hvordan man ændrer vaner med varig virkning.
 • hvordan det vi tænker, skaber det liv, vi lever og at tanker er afgørende for de resultater vi skaber i vores liv
 • hvordan man inspirerer til transformation i stedet for forandring.
 • hvordan man skaber udvikling med langtidsvirkende effekt – ROI + ROEI.
 • hvordan vi opbygger trivsel, sundhed og balance og dermed forebygger stress og ikke-bæredygtig adfærd.

HVORDAN

Vores mission

 • At løfte det generelle menneskelige kapacitets- og sundheds- og bevidsthedsniveau omkring os – til gavn og glæde for os selv, vores medmennesker, vores samfund og vores planet.
 • At hjælpe så mange mennesker som muligt med at udvikle sig vertikalt – at skabe bæredygtighed i dem selv, så de kan skabe ægte bæredygtighed i verden omkring dem.
 • At  hjælpe så mange mennesker som muligt med at finde sig selv og sin egen stemme (fri for ego) og stå fast i en verden, hvor det er blevet politisk ukorrekt og med risiko for personlig hetz at tale om de ting, der virkelig er nødvendige at forandre, for at gøre verden til et bedre sted for alle.
 • At inspirere til til autentisk lederskab og bæredygtig adfærd.
 • At skabe varige og bæredygtige resultater og positiv transformation – hos mennesker og virksomheder.
 • At anvende og skabe (designe) enkle og letforståelige metoder, modeller og løsninger til vertikal udvikling.
 • At udfordre eksisterende ideér og tanker omkring bæredygtigt lederskab.
Det er vigtigt for os at inspirere og motivere til at skabe varige resultater, med det vi gør.

Investering i udvikling har ingen værdi, hvis effekten kun er kortvarig. Derfor er vi meget optaget af at skabe varig transformation fremfor blot at forsøge at skabe kortvarig forandring.

Vertikal udvikling – at udvikle bæredygtigt lederskab og holistisk intelligens tager tid! Der findes ikke noget quick-fix. Al bevidst vertikal udvikling er livslang læring og træning.

HVAD

Vi er en udviklings-, uddannelses- og rådgivningsvirksomhed, der inspirerer til og hjælper mennesker og virksomheder med at udvikle bæredygtigt lederskab og holistisk intelligens – til gavn og glæde for os selv, vores medmennesker, vores samfund og vores planet.

Vi tilbyder vertikal udvikling via konsulentopgaver, rådgivning, intern og ekstern uddannelse og coaching – alt med udgangspunkt i vores model “De 4 nøgler til holistisk kapacitet og sundhed™” – læs mere om den her >>

Vi er ikke er bange for at gå imod strømmen og skille os ud, for at udleve vores mission og virkeliggøre vores vision. Det er vigtigere for os at inspirere og motivere til at skabe udvikling på lang sigt end at være optaget af at skabe tilfredshed her og nu. Vi ved, at i sidste ende er tilfredshed et resultat af alt givende udviklingsarbejde.

Det betyder, at vi godt tør sige at “Kejseren ikke har noget tøj på”. Vi er ærlige omkring det, vi tror på og det vi beskæftiger os med.

Vi er IKKE en traditionel konsulentvirksomhed og det har vi ingen planer om at blive. Vi er et MISSION-brand og vi vil konstant udfordre og inspirere vores omgivelser til at udvikle bæredygtigt lederskab.

Vi designer, planlægger og tilrettelægger alle opgaver, udviklingsprocesser og uddannelsesforløb ud fra mennesker og virksomheders konkrete behov, udfordringer, kompetencer, strategi, mål og visioner.

Vores udviklingsprogrammer er dybdegående udviklingsforløb, der giver dig personlig frihed og et helt klart billede at din unikke rolle som menneske.

Der er tale om praksis og træningsbaseret udvikling, der stiller store krav til din selvtillid og din tillid til omverdenen, din selvdisciplin, dit mod, din åbenhed, din evne til nærvær, din intuition og din evne til at kombinere ny indsigt med eksisterende erfaring.

De tankemåder, principper og værktøjer du bliver præsenteret for på vores udviklingsforløb er værdifulde både på jobbet og privat – De er universelle og genererer overskud og positive resultater på alle fronter – både privat og på jobbet.

Du lærer hvordan du virkelig rykker på dine mål og planer – hvordan du ændrer vaner og eksekverer.

De kompetencer du opnår ved at gennemføre et vertikalt udviklingsforløb i samarbejde med os, løfter dine personlige kompetencer fra gennemsnitlige til excellente.

Heart2Lead vores DNA

Alle billeder på siden: Pixabay

Gem

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.