LIVSDESIGN 360° workshop

Livsdesign 360° – Design dit liv og din fremtid

Design det liv du fortjener med Livsdesign 360° – et formåls- og passionsdrevet, meningsfyldt og bæredygtigt liv i balance

Antænd flammen af ubegrænsede muligheder | Skab det liv du fortjener | Gør dine drømme til virkelighed | Opnå klarhed | Fjern forhindringer | Forebyg stress | Manifestér resultater | Transformér dit liv med Livsdesign 360°

Vil du være en aktiv del af den nye verden i forandring, hvor du er kaptajnen ved rorpinden i dit liv og selv bestemmer tempo og indhold? – eller foretrækker du at være passiv tilskuer til, at du langsomt afvikler dig selv og lader andre bestemme hvordan dit liv skal være?

Det er dit valg. Den hund du fodrer, vinder!

Hvad ville det betyde for dig at leve det liv, du drømmer om? At udleve dine fulde potentialer. At leve et meningsfuldt liv i balance. Det er muligt for dig – faktisk er alt muligt for dig, hvis blot du tør tage det første skridt 🙂

Livsdesign

Bliv livsdesigner i 2024

Vores kreative transformationsforløb Livsdesign 360° antænder flammen af ubegrænsede muligheder for at skabe det liv du drømmer og fortjener. Du opnår klarhed i dit liv, fjerner det, der står i vejen for dine drømme, manifesterer de resultater du skaber. Du transformerer dig til livsdesigner og livsnavigatør og får det sorte bælte i livsdesign.

Læs mere om hvorfor, hvordan, udbytte, indhold, formål, datoer, facilitator, investering, Q&A nedenfor.

Er du kaptajn i dit eget liv og har du et personligt kompas at styre efter?

Du oplever først frihed, når du bliver kaptajn i dit eget liv. Andre er ikke leveringsdygtige i det liv du fortjener.

  • Føler du dig fri? Fri til at være den, du er?
  • Er du fuld af energi og glæder du dig til dagen, når du står op om morgenen?
  • Glemmer du tid og sted når du er i gang med det, du beskæftiger dig med (dine opgaver på jobbet)?
  • Kender du og lever du i overensstemmelse med dine passioner og dit formål?
  • Er du tro mod dig selv og dine værdier?
  • Får du dækket dine grundlæggende behov fysiologisk, mentalt, emotionelt og spirituelt?
  • Tager du personligt ansvar for dit liv?
  • Har du overskud til at give mere til verden end du tager?
  • Er du grundglad og tilfreds med dit liv?

Tillykke med det 🙂 Så behøver du ikke at læse videre.

Livsdesign

Trænger dit liv til en opgradering? – eller er du i vildrede omkring hvilken vej du skal vælge i livet?

  • Er det tid til at disrupte dig selv? Hacke dit liv? Ryste posen? Vågne op?
  • Er det tid til at træde ud af hamsterhjulet? Lave et serviceeftersyn på dit liv?
  • Er det tid til at stoppe med at gå på kompromis med dig selv?
  • Er det tid til at forbedre din livskvalitet? Din sundhed? Dit energiniveau?
  • Er det tid til at sætte dig selv fri? Tænde dit indre lys?
  • Kunne du tænke dig at finde retningen i og formålet med dit liv?
  • Kunne du tænke dig at blive klædt på til at navigere i dit eget liv?
  • Kunne det være rart at slippe bekymringer omkring fremtiden?
  • Er du sulten efter at finde ud af, hvad der virkelig driver dig og gør dig rigtig glad?
  • Er du nysgerrig efter at knække koden til dit liv?

Så er et workshopforløb i Livsdesign 360° det helt rigtige for dig.

Livsdesign

”If you love what you do – you never have to “work” another day in your life”

– Confusius

Indhold på Livsdesign 360º

Livsdesign 360° er en kreativ udviklingsrejse, der sætter dig i stand til selv at designe et meningsfuldt liv i balance.

  • Du gennemgår en proces, som du når som helst vil være i stand til at gentage, hvis du ønsker at justere i dit livsdesign.
  • Du skaber dit eget kompas – en personlig GPS, som gør dig i stand til at sige ja til de ting, der er vigtige for dig og nej til det, der ikke understøtter dine værdier og dit formål.
  • Du designer en ny livsrytme, der understøtter dit livsdesign og gør det lettere at navigere og holde kursen i hverdagen.
  • Du får inspiration og metoder til en helt ny kreativ måde at arbejde på.

Livsdesign 360° omfatter også din grundlæggende trivsel, styrke og holistiske sundhed – din indre bæredygtighed. Indre bæredygtighed på et højt niveau er afgørende for, i hvor høj grad du er i stand til at virkeliggøre dit livsdesign.

Du starter derfor processen med at evaluere din indre bæredygtighed. Resultatet vil fortælle dig, hvad der kan stå i vejen for at realisere dit livsdesign, således at du helt konkret ved, hvad du skal arbejde med for at få succes med dit livsdesign.

Livsdesign indhold

Ovenfor er illustreret nogle af hovedelementerne i Livsdesign 360º forløbet.

Livsdesign 360º lærer dig at tænke kreativt som en designer og arbejde med kreative idéudviklingsprocesser.

At være kreativ kræver ikke at du er kunstner.

At være kreativ er blot en anden måde at tænke på og en anden måde at arbejde med processer på, som desværre systematisk bliver nedprioriteret i vores skole- og uddannelsessystem og derfor er underudviklet hos de fleste mennesker.

Vi hjælper dig med at antænde din kreativitet og din indre ild. En kreativitet, som vi alle har adgang til.

Livsdesign 360º indeholder en masse kreativ tænkning og kreative processer. Dette kombineret med sund indre bæredygtighed, gør det muligt at realisere et meningsfuldt og formålsdrevet liv i balance.

Livsdesign

Undervejs i hele forløbet indgår øvelser for krop, hoved, hjerte og sjæl.

Du skaber visuelle boards til manifestation af dit livsdesign og din fremtidige livsrytme. Du designer dit personlige kompas at navigere efter, så du holder dig på den rette kurs.

Efter forløbet har du:

  • Din personlige Livsdesign 360º designmanual, som indeholder hele din proces Her holder du styr på indsigter, modeller, øvelser, refleksioner, designprocesser, dagbog, skitser, symboler, billeder m.m.
  • Din personlige Livsdesign 360º Livsrytme Planner, hvor du arbejder med ekisterende og ny livsrytme.
  • Dine visuelle boards.
  • Metoder til en helt ny kreativ måde at arbejde på.

Livsdesign

Indhold udleveres i den rækkefølge, det anvendes i forløbet.

Form og struktur på Livsdesign 360º

Form og struktur er bygget op omkring læring, handling og implementering.

Strukturen er kreativ og fleksibel. Der indgår obligatoriske elementer, som der arbejdes fleksibelt med i en naturlig rækkefølge.

Til at afdække indre bæredygtighed anvender vi bl.a. vores vertikale udviklingskort, som er specialdesignet til formålet.

Der er desuden håndplukket en masse andre spændende øvelser, der kan inddrages fleksibelt efter behov. Designprocessen er en fleksibel og uforudsigelig proces, som ikke fungerer så godt i en fast ramme.

Formen er en blanding af teori, indsigter, kreative processer og deltageraktivitet. Den guides og faciliteres professionelt, således at alle individuelle behov tilgodeses.

Som deltager er det dig, der fører læringen ud i praksis. Det betyder, at du skal være forberedt på at arbejde aktivt med dig selv og sammen med de øvrige deltagere.

Vi bestræber os på at forklare ting på en enkel måde. Og at udvikle enkle og letforståelige modeller, processer og øvelser.

Vi primært analogt, da denne arbejdsmetode i højere grad stimulerer kreativ idéudviling end den digitale.

For os er det vigtigt, at læring er kreativ, eksperimenterende og inspirerende. Det skal være sjovt at lære. Det skal være aktivt og involverende. Du kommer ikke til at kede dig. Det lover vi.

Du får ro, tid og opbakning til af finde svar i dig selv.

Du skal beregne tid til hjemmearbejde.

Livsdesign

Åbenhed og fortrolighed

Åbenhed og nysgerrighed er vigtige elementer i processen. Derfor har vi altid følgende regel, som vi appellerer til, at alle overholder:

Alt hvad de øvrige deltagere oplever og siger i “rummet”, forbliver der. Det er fortrolig viden, som du IKKE må dele med andre uden for “rummet”. Heller ikke billeder, medmindre du har fået tilladelse.

Dine personlige oplevelser med dig selv, og det du selv siger i “rummet” må du dog gerne dele med andre uden for “rummet”. Inklusiv billeder af det, du selv laver.

Udbytte og langsigtet værdi

På dette forløb støtter vi dig i at designe et liv i balance. Et liv, der giver mening for dig. Du arbejder med at finde dit kald, dit formål – dine passioner. Et liv i balance med dig selv, de mennesker du omgiver dig med – og den verden, du er en del af.

Her kan du se alt om udbytte og langsigtet værdi ↓ 🙂
  • Du lærer at tænke som en designer, så du til enhver tid, kan re-designe livet, så det passer til dit formål, dine værdier og dækker de grundlæggende behov du har som menneske.
  • Du lærer, hvad der skal til, for at gøre dig selv værdifuld for verden, som den ser ud i dag, så du ikke bliver gjort overflødig, men tager ansvar for at holde dig værdifuld.
  • Du lærer selv at være kaptajn i dit liv, fremfor at det er andre mennesker og din omverden, der bestemmer, hvordan dit liv ser ud.
  • Du lærer at kende forskel på et job, en karriere (mål) og et kald (formål). Motiverede og inspirerende mennesker har fundet deres kald. Det giver stort selvværd, selvtillid og ansvarlighed. Sådan som verden ser ud i dag, bliver det mennesker med et kald, der bliver stor efterspørgsel på.
  • Du lærer at samskabelse skaber bedre og flere ideer end at skabe alene på egen hånd. At du sammen med andre kan skabe noget, som du ikke kan skabe alene.
  • Du lærer hvordan du skaber dit ideelle liv bæredygtigt i balance med dine omgivelser (medmennesker, omverden, samfund og planeten).
  • Du lærer forskellige måder at reflektere på – at undersøge hvad du tænker og hvad der ligger bag.
  • Du lærer hvordan du undgår at være offer for omstændighederne.
  • Du lærer at kende forskel på pseudobehov og ægte behov.
  • Du lærer en proces, som kan anvendes på alle livets udfordringer.
  • Du lærer at livsdesign er en proces ikke et mål. Livet er et stort gør-det-selv projekt. Og det er godt selv at have designet projektet og selv være byggestyreren.
  • Du får mod til at bryde mønstre og hoppe ud af de kasser vores omgivelser (samfundskultur, familie, ægtefælle, kæreste, partner, lærere, kolleger, venner, ledere, virksomheder og politikere) bevidst/ubevidst forsøger at putte os ned i og fastholde os i.
  • Du får mod og styrke til at udholde den ensomhed, der kan opstå, når du insisterer på retten til at være tro mod dig selv og gøre det, der intuitivt virker rigtigt for dig.
  • Du lærer, hvad der står i vejen for at blive i stand til at realisere det, du drømmer om i livet.
  • Du opnår større selvindsigt.
  • Du udvikler din bevidsthed, din nysgerrighed, dit mindset og dit perspektiv.
  • Du tager et par skridt op af den vertikale udviklingstrappe.

Livsdesign

Hvad er formålet med Livsdesign 360º?

Formålet med vores livsdesign 360º forløb er at inspirere, støtte og facilitere så mange mennesker og virksomheder som muligt til at finde frem til og designe et formålsdrevet, meningsfyldt og bæredygtigt liv i balance.

Vi ser og oplever et stigende behov for, at mennesker får mulighed for at få støtte og inspiration til at designe et liv i balance. Et liv, hvor de omgiver sig med de mennesker, der gør dem glade og beskæftiger sig med noget, som giver mening i det store billede.

“At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv” – Søren Kierkegaard

Livsdesign

Hvem leder og faciliterer forløbet?

Bente Boe er din personlige træner, facilitator og mentor på livsdesign 360° rejsen.

Jeg har bl.a. en BA i design og business oma. samt 30+ års erfaring med designprocesser, idéudvikling, ledelse, undervisning/facilitering og udvikling af mennesker. Jeg har faciliteret mange hundrede idéudviklingsprocesser og personlige udviklingsforløb.

Jeg har desuden eksperimenteret med mit eget livsdesign siden jeg var ganske ung. Jeg har fulgt mit hjerte, insisteret på at være tro mod mig selv. Det har resulteret i op- og nedture, lærerige erfaringer og mange fantastiske oplevelser, der bekræfter mig i, at det at turde holde fast i sig selv, betaler sig.

Hvis du har spørgsmål til mig, er du velkommen til at sende dem her >>

Jeg har samlet de bedste metoder fra mine mange års erfaring med henholdsvis designprocesser og udvikling af mennesker. Dem har jeg kombineret med min egen personlige erfaring som livsdesigner i vores workshopforløb Livsdesign 360º

Bente Boe, livsdesigner, grundlægger og partner, Heart2Lead

TILMELD dig et af vores Livsdesign 360° forløb her ↓

Livsdesign 360° for unge | eftermiddagshold (vi udbyder i øjeblikket ingen åbne hold)

Livsdesign 360° – for unge | eftermiddagshold

Bemærk: Dette hold er forbeholdt unge under 25 år.

24 timer fordelt på 8 eftermiddage.
Tirsdage i uge xx (ca. tre måneder).
Hver gang kl. 15.00-18.00.
Tilmeldingsfrist: xx
Små hold – maks. 8 deltagere.

Det er hvad du aktivt gør mellem hver gang vi mødes og efter forløbet, der skaber forandringer, gør en forskel og giver dig værdi for de penge og den tid du investerer i dig selv med dette forløb.

For at få optimalt udbytte, anbefaler vi derfor, at du afsætter tid til ugentlige øvelser undervejs i forløbet. Det er et intensivt forløb, hvor du bliver præsenteret for mange ting, som skal fordøjes undervejs. Der vil også blive tilsendt nogle indledende øvelser, du skal lave inden vi starter.

Livsdesign 360° for alle | aftenhold (vi udbyder i øjeblikket ingen åbne hold)

Livsdesign 360° – for alle | aftenhold

24 timer fordelt på 8 gange.
Onsdage i uge xx (ca. tre måneder).
Hver gang kl. 18-21.
Tilmeldingsfrist: xx
Små hold – maks. 8 deltagere.

Det er hvad du aktivt gør mellem hver gang vi mødes og efter forløbet, der skaber forandringer, gør en forskel og giver dig værdi for de penge og den tid du investerer i dig selv med dette forløb.

For at få optimalt udbytte, anbefaler vi derfor, at du afsætter tid til ugentlige øvelser undervejs i forløbet. Det er et intensivt forløb, hvor du bliver præsenteret for mange ting, som skal fordøjes undervejs. Der vil også blive tilsendt nogle indledende øvelser, du skal lave inden vi starter.

Livsdesign 360° | Individuelt 1-1 mentorforløb

Livsdesign 360° – individuelt 1-1 mentorforløb

Eksklusivt forløb til dig, der gerne vil have fuld personlig opmærksomhed og support undervejs i hele processen.

12 timer der fordeles på individuelle sessioner á ca. 1 time om ugen/hver 14. dag. Foregår via skype eller på vores adresse.
Sessionerne placeres på dage og tidspunkter efter eget valg og efter aftale.
Der skal påregnes tid til forberedelse, opgaver og nye aktiviteter mellem hver session.
Det er hvad du aktivt gør mellem hver session, der skaber forandringer, gør en forskel og giver dig værdi for de penge og den tid du investerer i dig selv med dette forløb.
Forløbet skal bookes senest 30 dage før start.
Bemærk: Der er begrænset mulighed for køb af individuelle mentorforløb. Vi kører maks. 4 individuelle forløb af gangen. Herefter er der lukket for denne mulighed indtil et af de igangværende forløb er afsluttet.
Investering: 16.500,-kr. inkl. moms.
Der er mulighed for at betale i fire rater.
1. rate 5.250,- kr. betales ved tilmelding.
2. – 4. rate á 3.750,-kr. betales efterfølgende hver den første i en måned.
Angiv i formularen, hvis du gerne vil benytte ratebetaling.

Tilmeld dig Livsdesign 360° individuelt forløb HER ↓


  Navn*

  E-mail*

  Telefon nr.*

  Evt. virksomhed

  Evt. stilling

  Evt. besked

  Brochure Livsdesign 360º

  Spørgsmål & svar

  Hvad får jeg for min investering på workshopforløbet?

  Din investering dækker:

  Først og fremmest dit udbytte på workshopforløbet 🙂 + facilitator/mentor på fremmødedagene (24 timer), Livsdesign 360° Designmanual, Livsdesign 360° Livsrytme Planner, teori, øvelser og skemaer til at indsætte i manual og planner. På fysiske workshops +adgang til alle materialer til at designe visuelle boards (papir, karton, tusch, blyanter, limstift, saks oma.), kaffe, the, vand og frugt.

  Ekstra mentorsessioner á 30 minutter kan tilkøbes til 650,- kr. inkl. moms. Denne pris gælder kun for mentorsessioner tilkøbt til et Livsdesign 360º forløb.

  Øvrig forplejning kan tilkøbes – eller medbringes efter eget valg.

  Kan I garantere, at jeg får noget ud af at deltage?

  Vi kan garantere, at hvis du møder op alle gange og laver de øvelser der indgår i forløbet, er åben overfor at kigge ind i dig selv og udforske nye måder at tænke og opleve verden på, vil du være i stand til at skabe varige forandringer. Vi skal nok støtte dig hele vejen. Det er ikke selvstudie. Du har brug for support på rejsen.

  Hvis du til gengæld kun møder op halvdelen af tiden eller mindre og ikke laver de øvelser, der indgår i forløbet, så kan vi garantere, at du falder tilbage i de gamle vaner og rutiner igen.

  Det betyder, at det er helt op til dig selv at tage ansvar for, hvilket resultat du gerne vil have ud af det.

  Jeg har deltaget i mange ting, der ikke har virket. Hvorfor virker LIVSDESIGN 360°?

  Vores hovedformål er, at det SKAL virke.

  Livsdesign 360° virker, fordi vi kombinerer øvelser for hoved, hjerte, krop og sjæl.

  Forløbet har fokus på udvikling af vertikale kompetencer. Dit mindset, din bevidsthed og dit metaperspektiv (din indre bæredygtighed). Der er fokus på hvordan deltagerne hver især får sat netop deres livsdesign i spil ud fra hver deres individuelle udgangspunkt.

  Dette forløb ligner indholdsmæssigt ikke noget, du tidligere har deltaget i. Det tør vi godt love 🙂

  Hvordan kan jeg vide, om LIVSDESIGN 360° virkelig er noget for mig?

  Trænger du til at finde den rigtige retning i dit liv, disrupte dit liv, starte på en frisk eller finde det rigtige at bruge din tid på? Så er der ingen grund til at vente. Tid kommer ikke tilbage. Lær at bruge tiden på det, der gør dig glad i stedet for at spilde den på noget, der ikke gør dig glad.

  Vi kan ikke overbevise dig om, hvad du skal gøre. Den eneste der kan overbevise dig, er dig selv, fordi du er eneste der ved, hvem der går glip af noget, hvis du ikke deltager i forløbet.

  Vi oplever i øjeblikket, at der er mange, der:

  • er trætte, umotiverede og stressede på jobbet,
  • bekymrede for fremtiden,
  • ikke føler, at de beskæftiger sig med det, de virkelig brænder for,
  • dropper ud af deres uddannelse, fordi det ikke er det rigtige,
  • ikke ved hvilken udddannelse de skal vælge,
  • gerne vil finde en ny måde at indrette deres liv på,
  • gerne vil gøre deres hobby til deres erhverv,
  • bliver opsagt fra deres job, fordi der er brug for andre kompetencer,
  • føler tomhed i deres liv,
  • ikke tror de er gode nok (mangler selvværd),
  • mangler mening og formål i deres liv,
  • mangler mod til at følge deres hjerte,

  Det er bl.a. derfor vi har udviklet vores Livsdesign 360° kreative udviklingsforløb.

  Og så kan vi fortælle, at de på Stanford University i flere år har kørt livsdesignkurser for deres studerende. Disse kurser har været og er deres mest overtegnede kurser nogensinde. På grund af den store succes og efterspørgsel udbyder de dem nu også til ikke-studerende. Og det siger jo noget om behovet for den slags kurser.

  Hvad gør jeg, hvis jeg er meget i tvivl om, om det er noget for mig?

  Du kan deltage på et af vores informationsmøder.

  Se mere her >>

  Hvis du er forhindret i at komme til informationsmøde, kan du booke tid til en kort samtale via skype eller telefon. Her har du mulighed for at stille dine personlige spørgsmål – Varighed max. 30 minutter.

  Kontakt Bente boe: boe@Heart2Lead.com

  Det er kun dig selv, der kan afgøre om du har brug for et i livsdesign 360° workshopforløb.

  Jeg synes ikke jeg har råd. Hvad gør jeg?

  Mit modspørgsmål er: Har du råd til at lade være?

  Alt hvad du bruger penge på handler om prioritering. Hvis du VIRKELIG gerne vil deltage, så finder du ud af at prioritere det til fordel for noget andet, du normalt bruger penge på 😊 Du kan evt. spare penge op nu og deltage på et senere forløb.

  Hvor meget er det værd for dig at finde ud af hvad der virkelig betyder noget for dig og blive i stand til at designe det liv, du drømmer om.
  Hvor meget er det værd for dig at finde ud af hvordan du bruger tiden på noget, der der gør dig glad og fuld af energi hver eneste dag.

  Hvad du er villig til at investere i dig selv (penge, tid og energi) – i din udvikling? Det er dit eget personlige ansvar at sørge for at være værdifuld for verden?

  Hvor tidskrævende er det at deltage?

  Du skal møde op og deltage på de datoer der er anført og være aktiv på mødegangene og lave dit hjemmearbejde. Det er det, du aktivt gør, der afgør dine resultater. Du skal derfor prioritere at afsætte tid til forberelse/opgaver/aktiviteter i mellem de gange vi er sammen.

  Hvorfor er der ikke et online kursus, så jeg ikke behøver at møde op?

  Fordi livsdesign er personlig udvikling. Og personlig udvikling kræver ændring af vaner, mindset og bevidsthed. Det kræver også at vi træder ud af vores komfortzone og udfordrer os selv.

  Vores erfaring er at personlig udvikling sjældent sker på distancen. Vi opnår meget bedre resultater, når vi er fysisk sammen med ligesindede og nogen, som kan inspirere og motivere på rejsen. Og som kan støtte os, hvis der opstår tvivl og manglende mod.

  Der bliver solgt riiiigtig mange online kurser baseret på webinarer og selvstudie, som aaaaldrig bliver gennemført. Resultatet udebliver derfor. Og det var spild af penge.

  Vi vil gerne sikre os at du som deltager opnår banebrydende og livstransformerende resultater. Det kan vi kun være med til at sikre, hvis vi har mulighed for at sætte både hjerte, hoved, krop og sjæl i spil sammen med dig. Og samtidig skabe et fortroligt, trygt og relationært fællesskab.

  Du kommer primært til at arbejde analogt på forløbet, fordi vi skal arbejde med kreative processer. Og her i den digitale tidsalder kræver det, at vi støtter og faciliterer deltagerne i den analoge proces, da det ikke længere er naturligt at arbejde analogt.

  NYHED: Vi arbejder i øjeblikket på at designe et online-forløb, som kan generere nogle af de samme resultater som et fysisk forløb.

  Kan jeg få mine penge retur, hvis jeg finder ud af, det ikke er noget for mig?

  Nej, sådan foregår det ikke. Hvis du har tilmeldt dig og du er startet må du tage personligt ansvar i forhold til at du har forpligtet dig til at deltage med din betaling og tilmelding.

  Så du skal ikke tilmelde dig, hvis du ikke er sikker på, om det er det, du vil.

  Kan jeg lave en afdragsordning?

  Det kan du godt. Hvis du f.eks. planlægger at deltage på et af forløbene f.eks. til sommer, så har du mulighed for at vi deler betalingen op i 3 rater. Du skal være opmærksom på at det fulde beløb skal være indbetalt inden forløbet starter.

  Send en mail på hello@heart2lead.com, hvis der er et forløb du ønsker at lave en afdragsordning på.

  Hvad nu hvis jeg bliver syg undervejs og ikke kan deltage i hele forløbet?

  Hvis du er syg mere end halvdelen af tiden, har du mulighed for at deltage på det næste kursus vi afholder. Hvis du er syg under halvdelen af tiden, aftaler vi hvordan du får indhentet det, du mangler.

  Hvad sker der, hvis jeg af andre årsager end sygdom, ikke kan deltage hver gang?

  Som udgangspunkt er det vigtigt at du prioriterer at deltage hver gang. Det er afgørende, for dine resultater i sidste ende.
  Så, hvis du gerne vil have et optimalt resultat, møder du op hver gang. Det handler om at tage din fremtid og dit eget liv alvorligt 🙂

  Det er en investering du gør i dig selv. Det er op til dig selv, hvor meget du vil have ud af den investering.

  Hvad nu hvis jeg fortryder, at jeg har tilmeldt mig?

  Så gælder vores almindelige tilmeldings, betaling og frameldingsbetingelser.

  Se mere her >>

  Du kan framelde dig indtil 14 dage før kursusstart. Herefter er tilmelding bindende og indbetalingen kan ikke refunderes.

  Hvis du bliver forhindret i at deltage har du mulighed for at give pladsen til en anden, der kan deltage i stedet for dig. Alternativt kan du blive flyttet til et efterfølgende forløb.

  Når du først er i gang, så har du ikke mulighed for at framelde dig.

  Hvornår er sidste tilmeldingsfrist?

  Sidste tilmeldingsfrist er ca. 14 dage før start. Tilmeldingsfristen står anført ved hvert enkelt forløb.

  Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart. Det er nødvendigt, så vi ved hvor mange, der deltager. Så har vi også en mulighed for at nå at forberede og planlægge forløbet.

  Hold dig opdateret – Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Hvis du gerne vil holdes opdateret på Livsdesign, nye datoer m.m., kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her >>

  Livsdesign 360

  Fotos: StockSnap & Pixabay
  Livsdesign 360 logo + livsdesign 360 model: © Bente Boe 2017

  Tilmelding Heart2Lead Inspiration

  Tilmelding Heart2Lead Inspiration

  Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

  Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.