VERTIKALE UDVIKLINGSNIVEAUER

Vertikale udviklingsniviauer

Vertikale udviklingsniveauer → Niveauerne for menneskelig kapacitet og sundhed

Hvorfor er det relevant og hvorfor er det vigtigt?

At have en sund virksomhedskultur og/eller være et sundt menneske er af afgørende betydning for at være betydningsfuld og nå de mål, vi sætter os. Og være i stand til at skabe bæredygtige resultater.

De 9 vertikale niveauer af menneskelig kapacitet og sundhed er en vigtig begrebsmæssig ramme (model), som hjælper os til at forstå mængden af egne og andres tilgængelige personlige ressourcer. Samtidig giver modellen indblik i virksomhedskultur, teamkultur og individuelt personligt udviklingsniveau således, at hvis man afdækker det eksisterende niveau, står med et ret præcist udgangspunkt for enten virksomheds-/kultur- og teamudvikling eller individuel personlig udvikling.

9 niveauer af menneskelig kapacitet og sundhed

Modellen består at 9 niveauer af menneskelig kapacitet og sundhed. På niveau 1 er du adfærdsmæssig fri og dit ego fylder ganske lidt. På niveau 9 er du adfærdsmæssig ufri og dit ego/selvcentrering fylder det meste.

Alle mennesker og virksomheder befinder sig nogenlunde fast på et af de 9 sundheds- og udviklingsniveauer og har deres daglige omdrejningspunkt omkring dette niveau. I løbet af en dag svinger vi op og ned i niveau fra dette udgangspunkt (som i en elastik) afhængigt af hvilke ydre og indre påvirkninger, vi reagerer på. Hvis vi er på niveau 5, kan vi f.eks. kortvarigt besøge både niveau 3, 4 og 6, 7 i løbet af en dag.

Hvilket niveau tror du, DU befinder dig på?

De fleste i den vestlige verden befinder sig på et af mellemniveauerne 4, 5 og 6 – og et mindre antal på niveau 3 og 7. Et lille antal befinder sig på niveau 2 og ganske få på niveau 1. Og heldigvis er der ikke så mange i vores del af verden, der befinder sig på niveau 8 og 9.

Det er interessant at nævne, at hvis der er mere end to niveauers forskel mellem to parter i et personligt forhold, giver det problemer (partner, kollega, leder osv.)

Niveauerne er værdifulde at kende til og forstå, fordi det er på de sunde niveauer (1-4), vi når vores mål, skaber resultater, er effektive, tilfredse, udvikler os, udlever vores passion, er kreative, innovative, glade og har overskud. Det er også på de sunde niveauer vi har overskud til at en positiv forskel i verden omkring os.

På de mindre sunde niveauer (5-9) vi præsterer middelmådigt eller dårligt, er utilfredse, træffer dårlige beslutninger, er mere eller mindre ineffektiv, har større risiko for stress, sygdom m.m. Det er her vi ender med at foretage handlinger, som har en negativ effekt på verden omkring os.

Det er også værd at bemærke, at det ikke kræver de store anstrengelser at at glide ned på et lavere niveau da det er der, vi møder mindst modstand som et resultat af vores handlen på de vanemæssige mekanismer i vores personlighed. Derimod kræver det bevidste valg og en vedholdende målrettet indsats at bevæge sig op på et højere niveau.

Vertikale udviklingsniveauer → De 9 niveauer af menneskelig kapacitet- og sundhed

Vertikale udviklingsniveauer

Modellen af de 9 vertikale udviklingsniveauer er baseret på det ophavsretligt beskyttede arbejde tilhørende Don Riso og Russ Hudson 2005 – justeret af Global Leadership Foundation.
x
Afdækning og dokumentation af ordforrådet på udviklingsniveauerne er foretaget af EnneagramInsitute.com baseret på omfattende forskningsarbejde af Don Riso og Russ Hudson (1999). De har løbende over 12 år fulgt/studeret næsten 30.000 personers adfærd og kommunikation. Modellen betragtes derfor som veldokumenteret og valid.

Fra komplekst til enkelt

Det kan være svært at overskue at arbejde med 9 niveauer. Derfor har vi forenklet modellen ved at koble den sammen med en anden model “OVER-UNDER linjen”.

Se de 9 udviklingsniveauer OVER-UNDER linjen her >>

vertikale udviklingsniveauer

Top- og bundfoto: Pixabay
Model på siden: Bente Boe

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.