BØGER VI ANBEFALER

Bøger vi anbefaler

The Emotionally Healthy Leader

by Gayle Hardie og Malcolm Lazenby, 2013, Monterey Press, (114 sider), ISBN9780987581327

This book challenges current thinking about leadership development and introduces a unique way of achieving this. It will strengthen your value as a leader, simplifying the pathway you create for others through the work you do on yourself. Great leaders know they need more than skills…

Do you QuantumThink? New Thinking that will rock your world

by Dianne Collins, 2011, SelectBooks Inc. (382 sider), ISBN 978-1-59079-074-8

QuantumThink – a system of thinking that contains twenty-two principles and practices combining ideas from quantum science and spiritual insights. This new system of thinking breaks us free of old limits as we integrate the wisdom of cutting edge scientific principles and timeless natural laws into daily life.

Spontaneous Evolution – Our positive Future (and a way to get there from here)

by Bruce Lipton and Steve Bhaerman, 2011, Hay House SA (402 sider), ISBN 978-1-8485-0305-2

A mind-expanding synthesis of science and society that explains why our planet is on the threshold of an incredible evolutionary event – the emergence of a new super-organism: Humanity. This book offers you the information and inspiration you need to participate in the greatest adventure in human history – conscious evolution!

Intelligente celler – Overbevisningens biologi: De mikuraløse kræfter i bevidsthed og stof (The Biology of Belief)

af Bruce Lipton, 2005, dansk udave 2010, 1. oplag, Gyldendal (246 sider), ISBN 978-87-03-04043-1

Et banebrydende værk inden for den nyere biologi baseret på 20 års forskning, der viser, at gener og dna ikke som tidligere antaget styrer vores biologi; dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, det sige det indre miljø vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker – hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsede overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt vækstmiljø. Dette kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder.

Følelsernes Intelligens (Emotional Intelligence)

af Daniel Goleman,1995, dansk udgave 1997, 2. udgave, 1. oplag, Borgens Forlag (464 sider), ISBN 87-7895-013-9

En banebrydende bog om den nyeste hjerneforskning. Hvorfor følelsesmæssig intelligens er vigtigere end intelligenskvotienten. Bogen understreger betydningen af følelsesmæssig intelligens og påviser hvad mangel på følelsesmæssig intelligens kan medføre af personlige omkostninger.

Følelsernes intelligens på arbejdspladsen (Working with Emotional Intelligence)

af Daniel Goleman, 1998, dansk udgave 2000, Borgens Forlag (460 sider) ISBN 87-608-1363-6

Daniel Goleman har baseret denne bog på undersøgelser af mere end 500 større virksomheder over hele verden. Han beskriver indgående de forskellige kvaliteter, som indgår i den følelsesmæssige intelligens og på forskellige ledelsesniveauer. Han ser også nærmere på virksomhedernes nuværende uddannelsespolitik og ikke mindst på den forbavsende mangel på viden om effektiviteten af denne indsats.

Følelsesmæssig intelligens i lederskab (Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence)

af Daniel Goleman m.fl., dansk udgave 2002, 1. udgave, 1. oplag, Børsens Forlag (296 sider) ISBN 87-7553-940-3

Bogen giver indblik i, hvordan følelsesmæssig intelligens kan bruges som et ledelses- og kommunikationsværktøj til at motivere medarbejdere og til at skabe resultater.

Social Intelligens – Den nye videnskab om menneskelige relationer (Social Intelligence – The new Science of Human Relationships)

af Daniel Goleman, dansk udgave 2006, 1. udgave, 2. oplag, Borgens Forlag (480 sider), ISBN 978-87-21-02164-1

Bogen tager fat på de menneskelige relationers betydning for den fysiske og psykiske sundhed og livskvaliteten som helhed. Med sin særlige evne til at formidle de sidste nye opdagelser inden for biologi og hjerneforskning giver Goleman læseren en radikalt anderledes måde at tænke over sig selv og sin omverden på.

Hvorfor jeg føler det, du føler – Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner (Warum ich fühle, was du fühlst)

af Joachim Bauer, 2005, dansk udgave 2006, 1. udgave, 1. oplag, Borgens Forlag (150 sider) ISBN 978-87-21-02808-4

Spejlneuroner skal trænes lige fra fødslen og har betydelige konsekvenser for alle livets områder. Bogen viser hvordan. Den fortæller bl.a. at hvis ikke et barns evne til empati aktiveres fra starten, bliver dets selvfølelse skadet. Dets spejlsystem fungerer ikke, det kan ikke indgå i sociale sammenhænge og derfor heller ikke lære noget. Det er den første bog på dansk om spejlneuroner som grundlaget for følelsesmæssig intelligens.

Kropslig intelligens

af Kristoffer Glavind Kjær, 1. udgave, 1. oplag 2008, Borgens Forlag (196 sider) ISBN 978-87-21-03063-6

Bogen handler om, hvordan vi bliver bedre til at leve med hele kroppen. Krop og psyke er uadskillelige størrelser og når vi evner at være til stede i kroppen på en afspændt måde, giver det ro, overskud og følelsesmæssig balance samt øver vores sundhed og lykke. Bogen er et must for dig, der vil vide mere om, hvorledes vores tanker påvirker udviklingen af kroppen.

HQ – Det menneskelige helhedssyn (HQ – den mänskliga helhetssynen)

af Sanna og Martin Ehdin, 2002, dansk udgave 2005, 1. udgave, 1. oplag, Aschehougs forlag (200 sider) ISBN 87-11-26048-3

Forfatterne bag denne opsigtsvækkende bog, udfordrer her den måde, vi og vores samfund takler både individuelle og samfundsmæssige problemer på. De introducerer HQ – Holistisk Intelligens –  som sigter på helheden i mennesket (kroppen, sjælen, tankerne og følelserne) – og på det indbyrdes forhold mellem individerne i samfundet i forhold til at skulle håndtere de store problemer verden står over for i dag. Bogen forener naturvidenskab, sundhed, økonomi og psykologi til en helhed hen over faggrænser.

Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse (The power of now – A guide to Spiritual Enlightment)

af Echart Tolle, dansk udgave 2000, Borgens Forlag (220 sider), ISBN 87-7895-239-5

Uden omsvøb eller metafysiske fantasterier præsenterer Echart Tolle kernen i det ægte spirituelle budskab: Væren i Nuet. Der er en guldgrube af indsigter i Nuets Kraft. Tolle springer alle meditative og terapeutiske ”mellemled” over og arbejder i stedet med direkte væren i Nuet – identifikation med den iagttagende bevidsthed, der er vidne til sind, krop og følelser.

7 gode vaner – Personligt lederskab og livskraft (The 7 Habits of Highly Effective People – Powerful Lessons in Personal Change)

af Stephen R. Covey, dansk udgave 1992, pocketbogudgave 1. oplag 2007, Schultz Grafisk (340 sider), ISBN 978-87-609-1764-6

Al udvikling starter indefra og “7 gode vaner” er en af verdens mest solgte og mest berømte selvhjælpsbøger. Det er en uundværlig og praktisk how-to-do-it guide der viser dig vejen til optimal selvledelse og øget livskvalitet.

7 gode vaner – Arbejdsbog (The 7 Habits og Highly Effective People – Personal Workbook)

af Stephen R. Covey, dansk udgave 2008, 1. udgave, 1. oplag, Gyldendal Business (186 sider), ISBN 978-87-02-07300-3

Arbejdsbogen til “7 gode vaner” bringer vanerne fra indsigt til handling.

Det vigtigste først (First things first – Coping with the ever-increasing demands on the workplace)

af Stephen R. Covey m.fl., dansk udgave 2005, 1. udgave, 1. oplag, Schultz Grafisk (422 sider) ISBN 87-609-1219-7

I denne bog gives løsninger på de problemer vi slås med i det dagligee i forbindelse med de stadigt stigende krav på jobbet og derhjemme. I stedet for at fokusere på tid og effektivitet, så fremhæves personlige forhold, resultater og tilgang, hvor det vigtigste kommer i første række.

Den 8. vane – Find din stemme og inspirer andre til at finde deres (The 8th Habit – from effectiveness to greatness)

af Stephen R. Covey, dansk udgave 2005, 1. udgave, 1. oplag, Schultz Grafisk (490 sider) ISBN 87-609-1313-4

Dette er en bog om ledelse i vidensamfundet – en bog, som bringer ledelsesområdet et vigtigt skridt fremad. Et tidløst ledelsesprincip – et princip, hvor der er respekt for individet. At læse “Den 8. vane” er et must for alle ledere.

Verden på hovedet – What the Bleep do we (k)now!?

af William Arntz, Betsy Chasse og Mark Vicente, dansk udgave 2006, 1. udgave, 1. oplag, Aschehougs Forlag (276 sider). ISBN 87-11-26693-7. Der er også lavet en DVD om bogens indhold.

En bog om en forbløffende videnskab. Med hjælp fra en snes forskere og teoretiske videnskabsfolk fører den dig igennem spejlet for kvantefysik til et univers, der er mere underligt og levende, end du havde forestillet dig. Du bliver præsenteret for den nyeste videnskabelige viden om bevidsthed, opfattelse, kropskemi og hjernestruktur.

The Ovner’s Manual for the Brain – Everyday applications from Mind-Brain Research

by Pierce J. Howard, 1994, 3. udgave 2006, Bard Press (1007 sider), ISBN 978-1-885167-64-4

An information-packed guidebook that combines the latest brain research with real-world applications for personal, family and worklife. Drawing from psychology, neurobiology, information science, philosophy, anthropology and linguistics this updated edition covers how our brain functioning relates to a lot of interesting topics.

Enneagrammets Visdom (The Wisdom of the Enneagram)

af Don Richard Riso and Russ Hudson, 1999,  dansk udgave 2005, 1 udgave 1. oplag, Indsigt Forlag (416 sider), www.indsigtforlag.dk, ISBN 87-990403-0-1

Den komplette guide til psykologisk og spirituel vækst for de ni personlighedstyper. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types. En af de aller bedste Enneagrambøger, hvis du vil vide meget mere – også på et dybere niveau.

Enneagrammet – kort og godt

af Susanne Povelsen 2007, 1. udgave 1. oplag, Indsigt Forlag, (67 sider), ISBN 87-990403-3-6

En kort grundlæggende beskrivelse af Enneagrammets ni personlighedstyper – en lille god bog for dem, som ikke er til tykke bøger.

Succes på arbejdet – effektiv udvikling med Enneagrammet (Bringing Out the Best in Yourself at Work – How to use the Enneagram System for Succes)

af Ginger Lapid-Bogda, 2004 (dansk udgave 2007, 1. udgave 1. oplag), Indsigt Forlag (304 sider), ISBN 87-990403-2-8

Styrk indsatsen, øg effektiviteten i dine teams og opbyg gode relationer med dine kolleger via din kommunikation. En god opslagsbog, hvis du ønsker at bruge Enneagrammet målrettet og effektivt på jobbet.

Understanding the Enneagram – The Practical Guide to Personality Types

by Don Richard Riso and Russ Hudson, 1990 revised 2000, Houghton Mifflin (400 sider), ISBN 0-618-00415-7

The Practical Guide to applying the Enneagram to daily life and how to use it in many different settings.

Personality Types – Using the Enneagram for self-discovery

by Don Richard Riso with Russ Hudson, 1987 revised and updated 1990, 1996, Houghton Mifflin (514 sider), ISBN 0-395-79867-1

Uncovering the Core Dynamics or Levels of Development, within each type.

Discovering your Personality Type

by Don Richard Riso and Russ Hudson, 1992 revised and expanded 1995, 2000, Houghton Mifflin (215 sider), ISBN 0-618-21903-X

The essential introduction to the Enneagram, featuring the scientifically validated Enneagram Type Questionnaire – The RHETI (Riso Hudson Enneagram Type Indicator), version 2.5

What type of leader are you?

by Ginger Lapid-Bogda, 2007, McGraw-Hill ( 313 sider), ISBN-13: 978-0-07-147719-2,  ISBN-10: 0-07-147719-5

Using the Enneagram System to identify and grow your leadership strengths and achieve maximum success.

Enneagrammet i grundtræk (The Essential Enneagram)

af David Daniels & Virginia Price, 2000, dansk udgave 2002, 2. udgave 1. oplag 2003, Borgens Forlag, (145 sider), ISBN 87-7895-384-7

The Enneagram and NLP – A journey of evolution

by Anné Linden og Murray Spalding, 1994, Metamorphus Press (221 sider), ISBN 1-55552-042-1

The Enneagram personality typing is integrated with the powerfull transformational techniques of Neuro Linguistic Programming (NLP) to form a methodology for therapy and systematic approach for personal evolution.

Out of the Box – Coaching with the Enneagram

by Mary Bast and Clarence Thomson, 2005,  2. udgave, Ninestar Publishing, (226 sider), ISBN0-9763159-0-4

If you are interested in the Enneagram and coaching, only one book is essential and this is it. The authors are highly experienced coaches and Enneagram teachers whose insightful, practical approach is grounded in respect, wisdom, humour and heart – Michael Goldberg, Author of “The 9 Ways of Working”.  

Enneagram Transformations – Releases and Affirmations for Healing your Personality Type

by Don Richard Riso, 1993, ISBN 0-395-65786-5

Spiritual and psychological help for each Type

Find Fødselsdagskagen – hjælp børn med at øge deres selvværd (Finding the Birthday Cake – Helping Children Raise their Self-Esteem)

af Elisabeth Wagele, 2007 (dansk udgave 2008, 1. udgave, 1. oplag), Indsigt Forlag (48 sider), ISBN 13: 987-87-99-04034-6, ISBN 10: 87-990403-4-4

Lille sjov børnebog – for børn og deres forældre – om Enneagrammet

Tarme med charme – alt om et undervurderet organ (Darm mit Charme)

af Giulia Enders, 2014 (dansk udgave 2014, 1. bogudgave, 3. oplag), Gyldendals Bogklub (285 sider), ISBN: 978-87-030-6913-5

En humoristisk og levende bog om vores tarmsystem som beskrives ud fra den sidste nye forskning, at problemer som overvægt, depression, og allergi nøje hænger sammen med ubalance i tarmfloraen.

boeger vi anbefaler

Gem

Top- og bundfoto: Pixabay

Gem

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.