ORGANISATIONSUDVIKLING
Vertikal udvikling af kulturen

Organisationsudvikling  |  Vertikal udvikling af kulturen

Organisationsudvikling → udvikling eller afvikling?

Organisationsudvikling er nødvendig, hvis du har en usund virksomhedskultur og kapaciteten og kreativiteten er UNDER linjen – og det hele går lidt i tomgang, selvom alle har travlt.

Hvis du og din virksomhed skal være i stand til at navigere ubesværet i det 21. århundredes stadigt stigende krav strøm af information, teknologisk udvikling, digital transformation, disruption og krav om agilitet og forbedret performance – er  det tvingende nødvendigt med en organisationskultur på et højt vertikalt kompetenceniveau.

Se mere om vores alle sammens udfordring i den nye tidsalder her >>

En sund organisationskultur er nøglen til excellente resultater

Hvis du er træt af middelmådige resultater, så er en sund organisationskultur nøglen og fundamentet til fremdrift, trivsel og optimale resultater.

Få defineret det udefinerbare!

Har I den rette organisationskultur til at føre jeres strategier ud i livet?

Har I en sund eller en usund kultur?

Uden at kende den eksisterende organisationskultur kan du i realiteten ikke vide, om det overhovedet er muligt at føre jeres strategier ud i livet med succes. Og det er årsagen til, at strategier ganske ofte slår mere eller mindre fejl! Det er ikke strategien, der er forkert – den rette kultur til at føre den ud i livet, er ikke tilstede!

“Culture eats strategy for breakfast”

Kun 10 % af kulturen er synlig og bevidst – de resterende 90 % er mere eller mindre udefinérbare

Det er spild af tid og penge at sætte mål og lave strategier, hvis du/I ikke har styr på, om de rent faktisk kan føres ud i livet med den eksisterende kultur – gerne med maksimal effekt!

For at sikre at strategier bliver ført ud i livet med succes, er det derfor vigtigt at få defineret en organisationskultur, der sikrer dette. Og få afdækket i hvor høj grad den optimale organisationskultur matcher den eksisterende organisationskultur.

Organisationens kultur → Organisationens DNA

Nylige undersøgelser viser, at de fleste betragter organisationskulturen som vigtig, men at den kun måles af ganske få. Det vil sige, at det kun er ganske få organisationer, der reelt kender deres kultur og dermed organisationens DNA. Organisationskulturen er en del af organisationens brand og den måde omverdenen oplever organisationen på. Det er ikke nok at formulere en brandingstrategi. Den rette kultur skal være til stede for at udføre strategien i praksis. Og kulturudvikling er ikke quick fix. Det udvikles over tid og ledelsen skal være passioneret og gå foran og være rollemodeller for den ønskede kultur.

Ledere skal være klar over, at de er kulturbærere. Ledernes værdier, holdninger og adfærd skaber organisationens kultur. Hvilken slags værdier, holdninger og adfærd har du som leder, hvordan afdækkes det og hvilken organisationskultur tilvejebringer det?

Organisationsudvikling er en afgørende faktor, når organisationer eller afdelinger skal fusioneres.

Årsagen til at organisationsfusioner i rigtig mange tilfælde fejler, er blandt andet, at der ikke er tilstrækkelig fokus på at få defineret et fælles DNA for den fremtidige organisation og hvordan det skal leves i praksis – og drives af ledelsen.

Professionelle og præcise værktøjer til at afdække den aktuelle organisationskultur

Vi har professionelle og præcise værktøjer til at afdække den aktuelle organisationskultur og mange års erfaring med at designe forløb, der bringer jer fra aktuel til optimal kultur med varig virkning.

Vi er i stand til at diagnosticere det aktuelle vertikale udviklingsniveau (kapacitets- og sundhedsniveau) og afdække det eksisterende mind-set hos mennesker og virksomheder. Vi tilbyder desuden velafprøvede værktøjer og modeller til, hvordan du skaber den optimale virksomhedskultur og skaber ekstraordinære resultater. Mange af værktøjerne er udviklet i samarbejde med vores globale samarbejdspartnere.

Organisationsudvikling – sund eller usund organisationskultur?

Hvordan står det til hos jer?

Er du blevet inspireret og ønsker du at høre mere om fakta, fordele og udbytte ved at have en sund organisationskultur og hvordan du får skabt en organisationskultur, der:

 • understøtter strategierne
 • skaber optimale resultater på bundlinien
 • blomstrer kreativt og innovativt
 • får en organisationsfusion til at lykkes
 • får en afdelingsfusion til at lykkes
 • er på forkant med fremtiden
 • er forandringsparat
 • er i topform og fuld af energi
 • skaber bæredygtige løsninger
 • er excellente til at samarbejde og kommunikere
 • er modstandsdygtig
 • understøtter organisationens DNA (vision, mission og værdier)

Kontakt os her >>

Organisationsudvikling - vertikal udvikling

Gem

Top- og bundfoto: Pixabay

Gem

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.