In Artikler

Hvordan skaber du et bæredygtigt liv som iværksætter?

”If you love what you do – you never have to “work” another day in your life” – Confusius

Længes du efter at redesigne dit liv? Længes du efter at udleve dine fulde potentialer?

Går du og overvejer – eller har du i længere tid overvejet, at springe ud som iværksætter?
Uden at det er blevet til noget!

Alle har ret til og fortjener at leve et formålsdrevet, meningsfuldt og bæredygtigt liv i balance. Et liv hvor drømme, passioner og potentialer leves fuldt ud?

Alt er muligt!

Jeg tror på, at alt er muligt, hvis vi selv tager styringen i vores liv. Hvis vi beslutter os for hvilke mennesker, hvilke oplevelser, hvilke ting der skal være i vores liv, hvad vi har brug for at lære, hvad vores personlige livsformål er og hvad vi gerne vil bidrage med.

For langt de fleste mennesker former deres liv sig mere eller mindre tilfældigt. Vi bliver ubevidst en del af andres mål, vores forældres drømme og forventninger til os, samfundets/politikernes forventninger til hvad en god borger, der bidrager til samfundet, er osv.

Flere og flere går og drømmer om et mere meningsfuldt liv – uden at vide hvordan det kan realiseres i praksis. Og undersøgelser viser, at rigtig mange ikke føler sig inspireret i forhold til det, de beskæftiger sig med. Primært pga. at deres potentialer og unikke talenter ikke bliver udlevet i jobbet. Dette kombineret med et stadigt stigende arbejdspres gør, at mange begynder at reflektere over deres liv og søge efter alternativer.

“The only way to do great work is to love what you do” – Steve Jobs

Et liv som iværksætter er en måde at have mere frihed i sit liv på. Det skal dog ikke være hovedformålet med at vælge den livsform. Du skal vælge det, fordi du gerne vil sætte dine potentialer og talenter i spil og bidrage til verden med et produkt/eller en service, der gør en positiv forskel.

Mennesker kan gå og drømme om noget i årevis – uden at få det sat i værk. Vi tænker, at det ikke er noget, vi har brug for hjælp til og at det er noget vi bør kunne finde ud af selv. Udfordringen er dog, at vi ikke kan løse de udfordringer og de drømme vi har med vores eksisterende mindset. Vi har brug for at udvikle et nyt mindset.

Vi har derfor brug for inspiration og support til at redesigne vores liv, vores mindset og vores livsrytme. En kombination af personlig udvikling og kreativ idéudvikling, som kan skabe langstidsholdbare forandringer i vores liv.

Samfundskultur og myter omkring iværksætteri

Både vores samfundskultur og myter omkring iværksætteri afholder mange fra at tage springet. Her er et par eksempler:

1. Du skal arbejde rigtig mange timer for at opnå succes som iværksætter

Der er dem, de siger, at hvis du ikke arbejder rigtig mange timer (80-100 eller mere) om ugen i en årrække, så er du ikke rigtig iværksætter og så opnår du ikke succes! Det siger de, fordi sådan var det for dem selv, men…

…det er jo noget vrøvl. For hvad er succes som iværksætter? At du hurtigst muligt sælger så meget som muligt, skalerer virksomheden, tjener så mange penge som muligt og sælger den til højestbydende?

At arbejde så mange timer skaber både indre og ydre ubalance og på den måde bliver det svært at være ægte inspirerende. Det er i høj grad også med til at skræmme andre fra at vælge iværksættervejen.

For mig giver det meget mere mening at tale om at have succes som menneske. Et succesfuldt menneske er for mig et menneske som følger sit hjerte, som beskæftiger sig med noget, der gør dem glade og bidrager positivt til verden. Et bæredygtigt menneske som har balance i sit liv både fysiologisk, mentalt, emotionelt og spirituelt. Et menneske som er rollemodel for andre mennesker både fagligt og menneskeligt.

At have succes som iværksætter er derfor bl.a. at du designer et formålsdrevet og meningsfuldt liv i balance. Et liv, hvor du tjener penge nok til at leve et godt liv samtidig med, at du gør andre glade med dine ”produkter”.

2. Du tjener ingen penge som iværksætter

Du tjener ikke nødvendigvis penge fra dag et – og du tjener ikke nødvendigvis mange penge til at begynde med. Hvis du designer dit liv og din hverdag som iværksætter er det dog muligt at komme til at leve ganske godt af det.

Og der er rigtig mange veje til at blive iværksætter.

4. Vores forældre, skoler og uddannelsesinstitutioner uddanner os til at blive lønmodtagere

Vi bliver alle født med et entreprenør-mindset! – men…

…vores forældre er med 90 % sandsynlighed vokset op som lønmodtagere og vores lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser og undervisere på videregående uddannelser er ikke (med meget få undtagelser) uddannelsesentreprenører eller entreprenører med praktisk erfaring.

Det resulterer i, at entreprenør-mindsettet for de flestes vedkommende visner i løbet at skole- og uddannelsestiden, fordi der i vores uddannelsessystem og i vores samfund som helhed er en altdominerende lønmodtagerkultur.

Entreprenante færdigheder bliver i ringe grad dyrket og vi bliver skolet til at vælge lønmodtagervejen, fremfor at udvikle vores entreprenør-mindset. Et mindset, som helt sikkert ville resultere i, at mange flere ville have modet til at vælge vejen som selvstændige iværksættere.

Selvstændige iværksættere/ejerledere udgør kun ca. 10 % af arbejdsstyrken i Danmark. Den lille andel er med til at opretholde den stærke lønmodtagerkultur vi har i landet.

Det er ikke kun praktisk iværksætteri, der skal på skoleskemaet. Det er endnu vigtigere at udvikle et entreprenør-mindset og det skal på skemaet hver uge hele vejen op gennem skolen, gymnasiet og videreuddannelse.

3. At være selvstændig bliver ikke umiddelbart opfattet som prestigefyldt

Vi er hurtige til at dømme andre mennesker ud fra hvad de beskæftiger sig med. Det første de fleste spørger om, når de møder nye mennesker er, hvad de beskæftiger sig med arbejdsmæssigt, så de kan placere dem i en ”kasse”. Hvis du fortæller at du er selvstændig, har det i mange år haft et lidt dårligt image at være mindre selvstændig. Sådan a la det gør du nok, fordi du ikke kan få et job.

Der kan være en tendens til at se lidt ned på mindre virksomheder og en holdning til at en virksomhed ikke er en ”rigtig” virksomhed, hvis du ikke har medarbejdere ansat. Det er selvfølgelig også noget vrøvl. At være iværksætter handler ikke nødvendigvis om at skabe arbejdspladser til andre. Der kan være én person, der skaber arbejdspladser til 100 mennesker og der kan være 100 mennesker, der skaber en arbejdsplads til dem selv. Begge dele kan være lige gode. Det skal italesættes noget mere. Det mest bæredygtige er, at du designer dit eget liv og dit eget arbejde – og følger dit hjerte.

Læs flere tanker omkring iværksætteri i min artikel i IVÆRKSÆTTEREN – marts 2018 >>

10 tips til et bæredygtigt arbejdsliv som iværksætter:

 • Afdæk dine passioner og potentialer – hvad gør dig glad og hvad er du god til.
 • Find ud af, hvordan du kan bidrage positivt til verden med det, du er god til.
 • Definér værdier, personligt formål og mission.
 • Vær modig. Hop ud af ”kassen”, følg dit hjerte og vær tro mod dig selv.
 • Drop perfektionismen, men vær dygtig til det, du laver. Levér kvalitet og god service.
 • Prøv ting af: Test og eksperimentér. Vær nysgerrig, stil spørgsmål, søg inspiration og læring.
 • Hack dit mindset – skab støttende tanker og overbevisninger.
 • Vær åben, ærlig, venlig, begejstret, ordentlig og ansvarlig.
 • Vær flittig, tålmodig og udholdende. Giv ikke op!
 • Få en mentor og et netværk, som kan støtte dig på rejsen.

Hvis du gerne vil have inspiration og støtte til at komme i gang med et liv som iværksætter kan jeg anbefale vores Livsdesign 360° forløb.

Redesign dig liv og skab din fremtid nu. Det er aldrig for sent! 😊

Livsdesign 360° – et forløb til dig, der gerne vil designe eller redesigne dit liv

Alle skal have mulighed for at designe et liv der giver mening for dem. Et liv hvor de udfolder alle deres potentialer og bidrager til verden med deres unikke talenter.

Jeg har samlet de bedste metoder fra mine mange års erfaring med henholdsvis design-og idéudviklingsprocesser samt udvikling af mennesker. Dem har jeg kombineret med min egen personlige erfaring som livsdesigner i workshopforløbet Livsdesign 360° >>

Det er et forløb, hvor vi arbejder kreativt med livsdesign og livsrytmer via designprocesser og visuelle boards. Som deltager får du en masse spændene metoder og værktøjer til at navigere i livet og finde frem til dine passioner, potentialer og personlige bidrag til verden.

Vi kommer også til at arbejde med individuel afdækning af, hvad der kan spænde ben for at realisere sig selv fuldt ud o.m.a. Det er ikke et one-size-fits-all forløb. Hver enkelt deltager bliver guidet og faciliteret til at skræddersy egne personlige løsninger, der stimulerer og motiverer til handling og sikrer transformation.

Grunden til at jeg har udviklet forløbet er, at jeg i mit arbejde i de senere år har oplevet/oplever et stigende behov blandt mennesker ift. at finde formål, retning og mening med livet. Og et behov for at realisere sine fulde potentialer, finde frem til det individuelle personlige bidrag samt opnå en bedre balance i livet.

Spørgsmål til refleksion:

 • Hvilke mennesker (hvem) ønsker du at omgive dig med i dit liv?
 • Hvad vil du gerne opleve i dit liv? Hvilke oplevelser ønsker du, skal være en del af dit liv?
 • Hvilke ting skal der være i dit liv?
 • Hvordan vil du vokse som menneske? Hvad har du brug for at lære? Hvad vil du gerne lære?
 • Hvad er dit personlige livsformål? Og lever du i overensstemmelse med det?
 • Hvordan vil du gerne bidrage positivt til verden?
 • Hvad vil du gøre for, at ovenstående bliver til virkelighed – og hvornår vil du starte?

Grafisk Illustration - iværksætter

Recent Posts

Leave a Comment

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Tilmelding Heart2Lead Inspiration

Ja tak, jeg vil gerne modtage inspiration vedr. livsdesign, indre bæredygtighed, bevidsthedsudvikling, holistisk sundhed og lederskab m.m. i min inbox.

Du er nu tilmeldt Heart2Lead Inspiration. Tjek din inbox og bekræft tilmeldingen. Vi glæder os til at inspirere dig.

Blue Ocean Strategi